24 juni 2021

DoodKonijn

Politiek Incorrect

Week van Waanzin (5)

Met verwondering kijken we naar wat de voorbije week in de media kwam

Fake news bij de VRT
Op zondag ging Premier Wilmes een bezoekje brengen aan het Brusselse Sint-Pieters ziekenhuis waar het personeel haar de rug toekeerde, zogezegd omdat ze “te weinig gehoord worden in deze crisis en dat ze niet genoeg verdienen”. De beelden gingen de wereld rond en werden overal met applaus begroet. Klein detail: het ging helemaal niet over de “crisis in de zorgsector” maar een Koninklijk Besluit, dat de mogelijkheid geeft personeel op te vorderen indien dat echt nodig zou zijn, en dat vanwege de snelle ombouw van de ziekenhuizen tijdens de coronacrisis al reeds achterhaald was. Waarom dan alsnog deze actie? Omdat deze deel uitmaakt van een stakingsaanzegging vanuit de Franstalige socialistische bediendenvakbond Setca (onderafdeling van FGTB die elke vijf minuten het spoor platleggen met stakingen) voor alle ziekenhuizen en rusthuizen in Wallonië en Brussel, een stakingsaanzegging die mede onder impuls van de Voorzitter van de Raad van Bestuur van het Sint-Pieters ziekenhuis, PS’er Mohamed Ouriaghli, is opgezet als een politieke zet tegen de MR. En om zich niet compleet uit de wind te laten slaan heeft ondertussen de liberale vakbond natuurlijk ook een stakingsaanzegging aangevraagd… wederom enkel en alleen in Brussel en Wallonië. Kan het nog duidelijker?

En dat brengt ons bij de vraag waarom de VRT (net zoals 99% van de mainstream media) deze achtergrond niet blootlegt. Waarom doen ze gewoon mee in het riedeltje dat het allemaal gaat over die arme mensen in de zorgsector die toch zo benadeeld zijn, terwijl het in realiteit over politieke machtspelletjes gaat in Franstalig België, geïnitieerd door een PS’er die meermaals verdacht wordt van corruptie?

Er is een Europees steunplan, maar niet van Europa…
De week begon al goed met een aankondiging van Emmanuel Macron en Angela Merkel dat ze – na overleg met Nederland en Italië – een akkoord hebben over een “Europees Steunplan”! Niet minder dan 500 miljard euro wordt vrijgemaakt om de zwaarst getroffen bedrijfssectoren en regio’s in Europa te helpen de Coronacrisis te boven te komen, en dit is dan nog maar het plan voor “de korte termijn”. Voor midden en lange termijn wordt er nog meer verwacht! Het strafste van al: dit is geen lening maar een subsidie, ook wel gekend als “gift”.

Waar dat geld vandaag moet komen kwamen we de volgende dag te weten dankzij Paul Magnette die er natuurlijk als de kippen bij is als er geld weggegeven kan worden: ze willen dat de Europese Commissie met garanties van de lidstaten rechtstreeks geld gaat lenen op de markten. Via de Europese begroting zou het geld dan naar de lidstaten vloeien. En wat met de EU? Ursula von der Leyen stond erbij en keek ernaar. Ze vond dat het “de goede richting uitgaat” en het plan van de EU zelf zou volgende week voorgesteld worden maar alle 27 lidstaten moeten daar dan wel nog mee akkoord gaan. Dat de Europese auto industrie, die reeds onder druk stond vanwege de EU uitstootnormen, gigantisch getroffen is door de Corona crisis en zich vooral situeert in Duitsland (VW, Mercedes, BMW), Frankrijk (Renault, Peugeot) en Italië (Fiat) zal absoluut niets te maken hebben met dit voorstel van de Duitse en Franse leiders natuurlijk, ze doen dat puur vanuit de goedheid van hun hart… Verwacht u al maar aan een gigantische “Europese Belastingtsunami”, de socialisten “denken onder meer aan een taks op financiële transacties, een digitale taks, een CO2-taks aan de Europese buitengrenzen, een opgedreven strijd tegen fiscale fraude en een harmonisering van de vennootschapsbelasting”. Jaja, de “burger” gaat daar absoluut niet van voelen…

Nederland, Oostenrijk, Denemarken en Zweden hebben het echter niet zo met “gratis geld weggeven” en hebben dan weer laten weten een eigen plannetje te bekokstoven waarbij ze eerder denken aan het geven van leningen gecombineerd met bepaalde hervormingen. En dit brengt dan de vraag naar voren: als de EU een eigen plan moet maken dat door alle landen moet goedgekeurd worden, en verscheidene van die landen bedenken hun eigen plannen, waarom is er dan nog een EU???

Gezond verstand boven alles!
Eerste grap van de week: Marc Van Ranst pleit voor het gebruik van gezond verstand, en wordt daarin bijgestaan door Erika Vlieghe, voorzitter van de expertengroep rond de exitstrategie. Waar was het gezond verstand toen mensen op skiverlof mochten vertrekken naar getroffen gebieden in Italië? Waar was het gezond verstand toen die mensen zonder probleem terug mochten keren en weer aan het werk gaan? Waar was het gezond verstand toen de constant in het nieuws komende experts riepen dat “het maar een griepje is” en dat “mondmaskers niet helpen”? Misschien dat al die “experts” eens wat minder in de media hadden moeten komen en zich wat meer focussen op hun kerntaken zodat er vanaf dag 1 genoeg testcapaciteit had kunnen zijn om initiële verspreiding tegen te gaan? Misschien dat het gezond verstand had gezegevierd als deze mensen wat bescheidener gebleven waren in plaats van zoals Marc Van Ranst te pleiten voor beperking van onnodige verplaatsingen maar dan wel met een cameraploeg een iftar-maaltijd af te halen in Borgerhout of een rondje door een Antwerps museum doen terwijl meneer gedomicilieerd is in Willebroek? Als je mensen angst aanjaagt moet je niet verwachten dat ze nog zeer rationeel gaan nadenken… Maar ach, Marc Van Ranst zegt het zelf, we leven in het surrealistische België. Zo kan je alles natuurlijk goedpraten…

Don Happart veroordeeld… voor een prikje
José “Don” Happart is deze week veroordeeld vanwege corruptie. De (PS) rechtbank in Luik heeft hem schuldig bevonden van zijn ambt als voorzitter van de raad van bestuur van de Aéroport Liège-Bierset te misbruiken door aannemers te bevoordelen die in ruil tegen dumpprijzen een huis bouwden voor zijn maîtresse. Naast Happart zelf werden ook de maitresse, een aannemer en nog een vierde persoon veroordeeld. 8 maanden met uitstel op en een boete van 2.400 euro waarvan de helft met uitstel is wat José uiteindelijk als straf kreeg, het parket eiste 20 maanden celstraf en een inbeslagname van 73.000 euro. Dat Happart als vooraanstaand PS-lid en voormalig burgemeester van Voeren (in Limburg) in een PS-bastion terecht stond zal vooral niet geholpen hebben met de straf licht te houden en wat we ons wel afvragen is waarom buiten De Tijd, Het Nieuwsblad en Sceptr hier niets online terug te vinden is in de Vlaamse media (inclusief HLN en VRT). Alweer een PS-politicus (en zelfs voormalig minister!) die veroordeeld wordt voor corruptie is niet nieuwswaardig?

Volgens de RTBF zijn Vlamingen allemaal nazi’s:
Vanwege dat het een jaar geleden is dat het Vlaams Belang hoge toppen scheerde bij de verkiezingen heeft de RTBF een reportage gemaakt over de electorale strategie van de partij. Echter, niet gehinderd door enige journalistieke deontologie of ook maar het minste gebruik van correlerende feiten, komt de uitzending erop neer dat Vlamingen racisten zijn en dat het wachten is tot het moment waarop we hier in Vlaanderen ook een Rijksdagbrand zullen meemaken. Inzicht in het partijprogramma van VB wordt niet gegeven, er worden beeltenissen getoond waar het Vlaams Belang niets mee te maken heeft maar de insinuaties zijn maar al te duidelijk, de gesprekken van de NV-A met VB maken duidelijk dat de NV-A in eenzelfde bedje ziek is, en het “gevaar” zit eigenlijk ingebakken in de Vlaamse mentaliteit want zowel Wilfried Martens (CD&V) als Bart De Wever (NV-A) en Dries Van Langenhove (VB) komen uit het Katholiek Vlaams Hoogstudentenverbond. Ter illustratie worden ook enkele neocommunistische Vlamingen naar voren gebracht om de stellingen van de RTBF te steunen, zoals daar zijn Jos Geysels (Groen), Marc Van Ranst (PVDA) en Ico Maly (PVDA), terwijl de Waalse kijker ook nog eens wordt verontrust door grafieken die aantonen hoeveel Vlaams Belang wel spendeert aan advertenties op sociale media. Dat dat ook de enige media zijn waar Vlaams Belang kàn adverteren omdat de Vlaamse pers hen gewoon weigert, wordt natuurlijk niet meegedeeld.

Het moge duidelijk zijn, voor de RTBF zijn Vlamingen voor niets goed behalve de Waalse rekeningen te betalen. We stellen ons daarnaast ook de vraag in hoeverre de Walen het zouden appreciëren als de VRT een reportage zou maken waarin men de PVDA linkt aan het beleid van Stalin, of een uitzending maakt over wat een bende corrupte maffiosi de socialisten in België wel niet zijn. Dat laatste kan men zelfs doen met feiten zoals daar zijn de Agusta-affaire, Samusocial, Publifin, fraude bij huisvestingsmaatschappij La Carolorégienne, de Ibramco-affaire, de UNIOP-affaire en ga zo maar door… zou het land dan niet in rep en roer staan? Zouden de PS en de PVDA niet van de daken schreeuwen dat dit pure stemmingmakerij is? Blijkbaar is in België journalistieke deontologie enkel van toepassing bij rechts-getinte reportages?

We kunnen het niet laten: de mondmaskergrap van de week:
Zoals we vorige week al lieten weten heeft de regering-Wilmes besloten om in zee te gaan met een Luxemburgse postbusfirma geleid door een Jordaanse zakenman. Wat zijn we deze week te weten gekomen? Een bank waar de man en zijn familie eveneens de plak zwaaien is door Israel op de zwarte lijst gezet vanwege vermeende financiering van terreurverdachten. Dat is dus het soort van mensen die van onze Belgische minister van Defensie, Philippe Goffin (MR), voorrang krijgen op onze eigen textielindustrie…