22 juni 2021

DoodKonijn

Politiek Incorrect

Week van Waanzin (14)

Met verwondering kijken we naar wat de voorbije week in de media kwam

Drie Koningen of Drie “Stooges”?
Volgend op het nieuws vorige week van de lamentabele financiële status van België, Brussel en Wallonië heeft Paul Magnette van de PS de deur terug opengezet voor gesprekken met de NV-A. Het gevolg? De Drie Koningen bergen hun plannen voor een Arizona-coalitie op en leggen de bal weer bij Magnette en Bart De Wever (NV-A). Vijf weken discussiëren met Bouchez (MR), Lachaert (OpenVLD) en Coens (CD&V) is dus pure tijdsverspilling geweest die nergens toe geleid heeft behalve dan dat de media wat hadden om over te speculeren en rapporteren. In plaats van “Drie Koningen” had men hen beter “The Three Stooges” genoemd, maar die drie waren in hun tijd nog grappig wat van deze hele situatie niet gezegd kan worden. Een regering moet het land leiden met visie en daadkracht, maar sinds de verkiezingen vorig jaar lijkt vooral duidelijk te worden dat onze huidige politieke klasse een gebrek aan leiders, visie en daadkracht bevat.

Ook bij de VRT wordt Politieke Correctheid ten top gedreven
Het kan altijd nog een stapje absurder: De VRT heeft besloten om twee afleveringen van FC De Kampioenen te schrappen vanwege “racistisch”. Dat de aflevering met de Kameroense arbeider eigenlijk de kleinzielige natuur en kortzichtigheid van de Kampioenen laat zien en niet zozeer racisme promoot hebben ze bij de VRT duidelijk niet begrepen, en wat er “racistisch” is aan Markske die zich zwart schminkt voor Drie Koningen vragen we ons evenzeer af. Bij deze twee afleveringen zal het trouwens niet blijven want onze openbare omroep heeft blijkbaar een speciale commissie die oude afleveringen screent voordat ze heruitgezonden worden en beslist dan of er grappen in zitten die mogelijk “niet door de beugel kunnen”. Misschien dat men ook maar best de VRT in zijn geheel afschaft aangezien daar geen evenwichtige 50/50 verdeling zit tussen mannen/vrouwen, autochtonen/allochtonen, er niet genoeg percentage vanuit de LGBTQ-gemeenschap aanwezig is op het scherm (waarom geen drag queen die het nieuws presenteert in plaats van Martine Tanghe???), men jarenlang een seksistische Balthazar Boma gepromoot heeft (Me2! Kampioenen in hun geheel afvoeren!) en ga zo maar door. De vrijgekomen ruimte kan men dan mogelijk inrichten voor opvang van asielzoekers, net zoals Maggie De Block gedaan heeft met de gebouwen waar eerder de stock van (vervallen) mondmaskers lag, als voorbeeld van hoe open de VRT staat voor deze mensen.

België geChareld bij EU begroting
Na vier dagen ruziën en vloeken van Macron alsook de duizendste “Wir schaffen das” van Merkel tegenover de “vier vrekken” uit het Noorden kon Charles Michel op dinsdag “Deal” tweeten, en zich in de handjes wrijven dat de Europese Raad er weer uitgekomen is voor het Corona herstelfonds alsook de meerjarenbegroting tot 2027. Alsof we ooit iets anders verwacht hadden, veel show en weinig (degelijke) inhoud, “business as usual”. Ook onze premier Sophie Wilmes was tevreden want met haar minderheidskabinet van 35 zetels op 150 heeft ze toch maar even 5 Miljard euro steun uit de brand gesleept. Dat we per jaar een miljard extra gaan moeten betalen aan de EU en dus tegen 2027 (wanneer de volgende begroting opgemaakt moet worden) een “verlies” van 2 miljard gaan hebben moeten we maar vergeten. Alsook dat niemand kan garanderen dat bij volgende onderhandelingen dat extra miljard niet NOG meer gaat worden. Met zo’n interestvoet wil iedereen wel geld “geven” aan België, 5 miljard geven en tot het einde der tijden minimaal een miljard per jaar terugkrijgen! Deal!

Dat de deal ook goedgekeurd gaat worden door het Europees Parlement is echter nog maar de vraag. Immers, er wordt ook hier en daar wat bespaard en dat willen de parlementsleden niet! Met reden deze keer: o.a. gezondheidszorg en migratie krijgen minder budget… als je de Corona-pandemie en het aantal migranten dat arriveert in bvb Italië bekijkt zou je nochtans denken dat gezondheidszorg en grensbewaking het niet met minder zouden moeten doen…

Corona: Politici en BV’s blijven het goede voorbeeld geven
Waar we vorige week reeds opmerkingen maakten bij sommige politici die het niet belangrijk vonden om als goed voorbeeld de Corona-maatregelen strikt op te volgen, kwam eind deze week dit naar boven. “Mateke” Conner Rousseau (sp.a) in Saint-Raphael in de Provence met Viktor Verhulst (die door de overheid ingehuurd is voor een video omtrent Corona contactopvolging – oh, de ironie!) en Kobe Ilse. Mondmaskers? Social Distancing? Niet op Conners privéfuif in Frankrijk! Maar Frankrijk is dan ook veiliger dan België, daar moet dat kunnen… behalve dat dit soort feestjes ook in Frankrijk verboden zijn vanwege de Corona-maatregelen ginds.

“Alle Witte Mensen Zijn Racistisch”
Voilà! Nu weet je het ook! Volgend op Black Lives Matter is het hoge woord eruit, in een interview met De Morgen laat NRC Handelblad-journaliste en voormalig adviseur van de Vlaamse Jeugdraad Sabrine Ingabire weten dat alle “witte” mensen racisten zijn, ze als zwarte vrouw nooit met een “witte man” zou daten, en ze zich nooit veilig voelt in een ruimte met alleen maar “witte mensen”. Verscheidene politici, gaande van Sammy Mahdi (CD&V) tot Tomas Roggeman (NV-A) en Bob De Brabandere (Vlaams Belang) hebben al afprijzend gereageerd, maar wat niemand lijkt op te vallen is dat buiten in De Morgen zelf, er met geen woord over dit interview gerept wordt in de mainstream media. Als Dries Van Langenhove een barbecue doet staat het in alle kranten, maar over een duidelijk xenofoob Belgisch-Rwandese journaliste die de hele Westerse wereld uitmaakt voor racisten wordt met geen woord gerept. Twee maten, twee gewichten?

De Morgen deed trouwens eveneens een interview met jeugdwerker Jamal Kasmi uit Borgerhout volgend op de gigantische stijging van Corona-infecties in (bepaalde wijken in) Antwerpen. Jamal wist daarin te melden dat mensen met migratie-achtergrond nu nog meer “gediscrimineerd” worden dan voorheen. “In de winkel kijken ze me boos aan om duidelijk te maken dat ik vooral niet te dicht moet komen”, zo verkondigt hij. Dat afstand houden een van dé basisregels is voor bestrijding van Corona lijkt hij alweer vergeten te zijn, en in plaats van te klagen en zagen over hoe migranten toch maar “gestigmatiseerd worden” zou hij misschien beter eens kijken naar zijn eigen gemeenschap die blijkbaar de regels niet volgen? Provinciegouverneur Cathy Berx wist te melden “Veel nieuwe patiënten hebben een migratieachtergrond. Dat zien we in de cijfers, en daar is dus geen discussie over.”. Dat is geen stigmatisering, dat zijn feiten, maar bepaalde media kunnen het blijkbaar niet laten om aan te tonen hoe erg het toch wel gesteld is voor migranten in ons land.