28 november 2020

DoodKonijn

Politiek Incorrect

Motherland: Fort Salem

Drie heksen volgen een basistraining in Fort Salem, waar ze zich voorbereiden op gevechten in de frontlinies en tevens leren hoe ze opdoemende terroristische dreigingen moeten bestrijden met bovennatuurlijke tactieken en wapens.

Drie heksen volgen een basistraining in Fort Salem, waar ze zich voorbereiden op gevechten in de frontlinies en tevens leren hoe ze opdoemende terroristische dreigingen moeten bestrijden met bovennatuurlijke tactieken en wapens.

Onze opinie:
Een serie waar mannen op zijn best een bijrolletje hebben? Origineel is wel het minste dat je van Motherland: Forst Salem kan zeggen. Kwalitatief valt de serie ook wel best mee alhoewel er nogal wat inconsistenties in het verhaal zitten, bepaalde scenes nogal klungelig gemonteerd zijn, en de makers niet altijd goed lijken te weten of ze richting The Hunger Games willen gaan of eerder Twilight.