24 juni 2021

DoodKonijn

Politiek Incorrect

LEZ: Nu Banden in de Ban?

Bandenslijtage blijkt 1000 keer erger dan dieselmotoren qua uitstoot fijn stof

Sinds 2017 is in Antwerpen een zogenaamde “Lage Emissiezone” van kracht, net zoals sinds 2018 in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, en sinds dit jaar in Gent. Vanaf de eerste dag is er zeer veel protest geweest vanuit de bevolking omtrent de LEZ, met name omdat de “man in de straat” zich nogal vragen stelt bij het effect hiervan op de effectieve luchtkwaliteit en het vooral ziet als een nieuwe “belasting” die de overheid op oudere wagens legt. Immers, hoe logisch is een lage emissiezone in Antwerpen waarbij oudere diesels de stad niet binnen mogen, maar grote cruiseschepen aan de kaaien 24/7 hun motoren mogen laten draaien op diesel? Of dat men lijkt te denken dat er een grens is tussen de zijkanten van de Ring van Antwerpen en de lucht daarboven zich niet verspreid over de stad? Dat Rotterdam ondertussen zijn LEZ heeft afgeschaft vanwege “totaal geen nut” (gebaseerd op effectieve metingen) doet er duidelijk ook niet toe.

Dat gemor van de man in de straat heeft echter geen effect, en de LEZ is dan ook uitgebreid en vanaf dit jaar zijn duizenden auto’s niet meer toegelaten… tenzij men een extra “tol” betaalt. Als je betaalt mag je uitstoten hoeveel je wilt, het gaat hier duidelijk over de luchtkwaliteit van de burgers!

Wat veel mensen nog steeds niet lijken te beseffen is dat de LEZ niet zozeer gaat over CO2-uitstoot (wat in principe diesels bevoordeelt) maar fijn stof. Micropartikels die in de luchtwegen kunnen terecht komen, en daar zijn dieselwagens minder goed in dan benzine of elektrische auto’s. Tot de Euro 6D Temp wagens op de markt kwamen natuurlijk, dankzij veel betere filters stoten die niet enkel véél minder CO2 uit dan voorgaande motoren, maar eveneens een minimum aan fijn stof. Voor dieselwagens met Euro5 of hogere motor is er dan ook nog geen planning voor wanneer deze niet meer binnen mogen. Afgaande op de huidige reglementering zit het er echter wel aan te komen dat ook deze wagens op een gegeven moment uit de stad verbannen zullen worden.

Er is echter een klein detail naar boven gekomen deze week: de grootste emissie van fijn stof aan wagens is niet zozeer de motor meer, maar… de banden! Het onafhankelijke Britse Emission Analytics heeft samen met het Duitse Auto Motor und Sport onderzoek gedaan naar de slijtage van banden en wat bleek? De slijtage aan banden veroorzaakt 1000 keer meer fijn stof dan wat er officieel uit de uitlaat van een wagen mag komen. Gevolg: het is niet zozeer de motor die zorgt voor fijn stof, maar het gewicht van het voertuig. Qua auto’s zullen het dus vooral SUV’s en… elektrische auto’s zijn die zorgen voor veel fijn stof uitstoot!

Wat gaan de politici hiermee doen? Een extra belasting op alle auto’s? En wat met de stadsbussen? Je kan je voorstellen dat die nog véél meer uitstoot geven dan gewone auto’s. Dan maar het openbaar vervoer (trams niet meegerekend) afschaffen? Allemaal om de luchtkwaliteit te verbeteren?

Het mag duidelijk zijn: milieu is een complexe materie en politici laten zich maar al te vaak meedrijven op de waan van de dag, zeker als ze daarmee wat extra centen voor hun kas kunnen binnenhalen via extra taksen. En die terug afgeven is altijd moeilijker dan ze opleggen… ook al blijken de maatregelen geen effectief effect te hebben