24 juni 2021

DoodKonijn

Politiek Incorrect

Bye Bye Cash4Car!

De vakbonden en linkse politici laten nog maar eens zien dat ze niet aan de kant van alle werknemers staan. Voorbereiding op de komende sociale verkiezingen?

Eerder heb ik hier al aangegeven hoe de strijd van politiek links tegen de firmawagens compleet van de pot gerukt is, maar zelfs wanneer de regering een systeem opstelt dat effectief de moeite is om te overwegen je “salariswagen” in te leveren is het blijkbaar niet goed.

In 2018 werd de zogenaamde “Cash for Car”-regeling ingevoerd waarbij een werknemer kon kiezen om zijn firmawagen in te leveren en in plaats daarvan een bedrag in geld te krijgen. Simpel gezegd komt het erop neer dat op basis van de cataloguswaarde van de firmawagen, alsook of je wel/niet een tankkaart hebt, een bedrag krijgt dat wat minder belast wordt dan je gewone loon. Daarnaast moet de werkgever daar ook geen sociale bijdragen op betalen zoals op gewoon loon.

Is dit een oneerlijke regeling? Wel, dat valt te bezien: op een firmawagen betaalt de werkgever eveneens geen sociale bijdragen, en als de overheid de cataloguswaarde van de firmawagen gebruikt om de hoogte van de vergoeding te bepalen wordt er geen rekening gehouden met de kortingen die bepaalde bedrijven of leasemaatschappijen bij merken verkrijgen. Iedereen gelijk voor de wet dus, het is niet zo dat een werknemer die de “pech” heeft dat zijn werkgever een hogere korting verkrijgt bij een bepaald merk plots een lager bedrag zou krijgen dan iemand die bij een ander bedrijf met lagere korting eenzelfde auto gebruikt.

In september 2019 werden studies gepubliceerd die aantoonden dat anderhalf jaar na de invoering van de Cash for Car regeling deze nog verre van populair was. Minister van Sociale Zaken Maggie De Block alsook CD&V-Kamerlid Jef Van den Bergh vonden dat het nog wat te vroeg was om conclusies te trekken uit deze studies en daar hadden ze volledig gelijk in. Immers: je kan als werknemer niet per direct je wagen inleveren en overschakelen naar het Cash for Car systeem, de meerderheid van de werkgevers gaven dit pas als optie op het einde van je lopende contract. Iedereen met een lopend contract moest dit dus uitdoen voordat de mogelijkheid tot overschakeling zich voordeed, én de werkgever moest er ook nog mee akkoord gaan. Daarnaast was de regeling ook allesbehalve algemeen gekend, dus extra promotie zou ook wel helpen terwijl SD Worx ook liet weten dat de interesse in het systeem groeiende was. Maar dat is allemaal voorbij nu.

De vakbonden (ABVV en ACV) alsook enkele “klimaat”-actiegroepen hadden een procedure ingespannen bij het Grondwettelijk Hof omdat deze regeling het mobiliteitsprobleem niet zou oplossen en onrechtvaardig zou zijn omdat het enkel maar geldig is voor mensen met een firmawagen. En wat denk je? De politiek-benoemde rechters hebben deze linkse rakkers gelijk gegeven “in het licht van de grondwettelijke beginselen van gelijkheid en niet-discriminatie”.

Laten we eens kijken naar de argumenten:

“Het lost het mobiliteitsprobleem niet op”: Mensen moeten nog steeds van en naar hun werk geraken, en als ze een firmawagen hebben gebruiken ze die daarvoor. Als ze cash for car hebben kunnen ze kiezen of ze hun eigen auto hiervoor gebruiken (en alle kosten zelf dragen) OF ze kunnen overschakelen naar het openbaar vervoer. In elk geval heeft men een keuze, en “gratis” op vakantie gaan met de firmawagen is ook voorbij. Dat is blijkbaar echter niet goed genoeg voor de vakbonden en de klimaatbobo’s, het is duidelijk dat men gewoon wil dat we met zijn allen als sardientjes op elkaar gepakt in trein/tram/bus zitten en dat auto’s uit het straatbeeld verdwijnen.

“Het is discriminerend ten opzichte van mensen zonder firmawagen”: Hoezo? Mensen met een firmawagen leveren deze in en krijgen daarvoor een iets gunstiger belast stuk loon in de plaats. Wat ze daarmee doen is hun eigen keuze. Mensen zonder firmawagen hebben niets om in te leveren, dus wat is daar discriminerend aan? Moet iedereen dan een firmawagen krijgen voordat het niet meer “discrimineert”? Zelfs poetsbedrijven geven tegenwoordig firmawagens aan hun personeel en het is een vrije arbeidsmarkt, niemand wordt tegen gehouden om een werkgever te zoeken die een firma/salariswagen aanbiedt. Om het helemaal te gek te maken: de vakbonden die deze procedure aangespannen hebben geven ook bepaalde van hun werknemers een salariswagen! En als loonverschillen (op welke manier dan ook) “discriminerend” zijn,

“Er worden geen sociale bijdragen op betaald”: Dit argument werd aangehaald door het hoofd van de studiedienst van het ABVV en dat argument klopt. Echter: op een salariswagen worden ook geen sociale bijdragen betaald. Dus waar zit dan het probleem? Men haalt een argument aan dat eveneens niet geldt voor een salariswagen, noch voor andere “voordelen in natura”. Wil men deze ook allemaal afschaffen? Het lijkt van wel. Het gevolg daarvan zou natuurlijk zijn dat de kost voor een werkgever exponentieel verhoogt terwijl de werknemer netto nog minder overhoudt in een land dat reeds een van de meest belaste in de wereld is. En dat komende van organisaties die zogezegd opkomen voor de werknemers? Hallo?

Ondanks dat bovenstaande argumenten dus makkelijk weerlegd kunnen worden door een beetje logisch nadenken vonden de politiek benoemde rechters van het Grondwettelijk Hof (PS, SP.a, MR, OpenVLD en CD&V) dus dat deze toch wel steek houden en hebben besloten om de Cash for Car regeling te schrappen. Wat de mensen die reeds gebruikmaakten van de regeling (of ingeschreven waren en op het punt stonden om ervan gebruik te gaan maken) nu moeten gaan doen moeten ze zelf maar bezien. Velen hebben een auto aangeschaft, eventueel een lening aangegaan, en moeten zelf maar zorgen dat ze hier niet gigantisch hun broek aan scheuren. Dank u wel (anti-)werknemersorganisaties en linkse prutspolitici! Zowel bij de komende sociale verkiezingen als de volgende “whatever”-verkiezingen weten we weer op wie we NIET moeten stemmen! OF was dat net de intentie? Een “win” geven aan de vakbonden net voor diezelfde sociale verkiezingen zodat ze nog eens kunnen laten zien “hoe fantastisch” ze wel niet zijn? Jaja…