18 oktober 2021

DoodKonijn

Politiek Incorrect

Week van Waanzin (3)

Met verwondering kijken we naar wat de voorbije week in de media kwam

Een ezel stoot zich geen 2x aan dezelfde steen, Jambon doet het 3x:
In een vlaag van plat populisme kwam Jan Jambon in De Zevende Dag op zondag verkondigen dat hij onbelaste overuren in de zorg wil toelaten om zo deze mensen een “extraatje” te geven. Klein detail: Jan Jambon lijkt vergeten te zijn dat hij minister-president is van Vlaanderen en niet premier van België want dit is een federale materie waar hij dus niets over te zeggen heeft. Verder zou dit idee ook onmiddellijk afgeschoten worden door het Grondwettelijk Hof voor dezelfde redenen die er eerder voor zorgden dat Cash4Car alsook de netto vergoedingen voor vrijwilligers zijn teruggedraaid: onbelast loon mag niet in België! En dan gaan we nog niet in op het punt dat naast de zorg er een heleboel andere sectoren zijn die OOK overuren kloppen en extra inspanningen moeten leveren, zoals supermarktpersoneel, pakjesdiensten, en ga zo maar door. Die moeten we dan maar even vergeten? Of wat met zowat heel België dat in quarantaine zit net om ervoor te zorgen dat de zorg niet al te overbelast wordt? Is dat geen inspanning die iets waard is? Waarom politici zulke domme dingen blijven zeggen is maar de vraag, denken ze écht dat de man in de straat zo dom is dat hij in zulke populistische uitspraken trapt? Of zijn ze zélf zo dom dat ze zich blijven stoten aan dezelfde stenen? Het lijkt wel alsof de Coronacrisis elke politicus veranderd heeft in Sinterklaas, maar dan met een Zwarte Piet die een zak vol schulden die ooit betaald moeten worden met zich meedraagt.

“Groene” vliegtuigen bestaan niet:
In Humo 4156 merkt econoom Geert Noels op dat het gedaan moet zijn met goedkope vluchten en dat de luchtvaartmaatschappijen massaal moeten investeren in het planten van bomen om hun CO2-uitstoot te compenseren. En hier zien we dus dat een econoom evengoed mee kan gaan in de waan van de dag. Alhoewel we het eens zijn dat de platgesubsidieerde luchtvaart niet echt goed is voor het milieu en de prijzen van vliegtuigtickets bijgevolg compleet geschift goedkoop zijn, iets waar de overheid wel eens wat aan mag doen, zijn we niet zo overtuigd van de heer Noels zijn geloof in CO2-compensatie door middel van bomen. Ter illustratie: de Nederlandse luchtvaart was in 2018 goed voor niet minder dan 13 MILJARD kg CO2 uitstoot. Om dit te “compenseren” zou niet minder dan 1/4e van Nederland vol moeten staan met volgroeide bomen, en dit gaat dan nog enkel maar over luchtvaart terwijl ook bvb. Shell reclame maakt met het planten van bomen ter “compensatie” van alle verkochte brandstoffen. Waar gaan we die allemaal zetten meneer Noels? In de Sahara gaan die niet echt groeien… Zo zie je maar weer dat al die ideeën van CO2-“compensatie” compleet bedrog zijn om de man in de straat zand in de ogen te strooien…

Vlaams mobiliteitsbeleid gebuisd:
Dat niet enkel de Federale Overheid een ramp is mag duidelijk zijn. Een nieuw rapport van het Rekenhof toont aan dat op gebied van mobiliteit ook de Vlaamse overheid bevolkt wordt door een bende prutsers. Niet minder dan 27 verkeersknopen zouden tegen 2012 ontward moeten zijn en dit voor een budget van niet minder dan 1.4 miljard euro. We zijn acht jaar na de geplande einddatum en wat is de balans? Budget compleet opgesoupeerd, slechts 9 van de 27 zijn afgewerkt, en als kers op de taart is er de raming voor de rest van de werken: 11,1 miljard euro! Bijna 10x zoveel als het initiële budget voor alle werken samen! Wat doen al die ambtenaren de hele tijd? Waar zijn de controle en opvolging? Waarom betalen wij zoveel belastingen voor een incompetente overheid?

Stop met kweken voor het te laat is!
Er gaat bijna geen week voorbij of je hoort wel iets in verband met de klimaatopwarming, en zelfs Covid-19 kan dat niet tegenhouden. Zo ook deze keer dus want in het Amerikaanse wetenschappelijk tijdschrift PNAS is een nieuwe studie gepubliceerd die beweert dat over 50 jaar niet minder dan 2 tot 3.5 miljard mensen in een klimaat gaan leven dat eigenlijk te warm is voor de mens. ALS we niets aan de klimaatopwarming doen natuurlijk. Het kleine puntje dat slechts als een faits-divers lijkt vernoemd te worden is het volgende: “De grootste bevolkingsgroei wordt verwacht in Afrika ten zuiden van de Sahara: een regio die sowieso al erg warm is.” De wetenschappers achter de studie stellen dat we volop moeten inzetten op het temperen van de klimaatopwarming en het aanpassingsvermogen verbeteren, maar zou het niet simpeler zijn om ervoor te zorgen dat die bevolkingsgroei getemperd wordt? Of is dat misschien te logisch nagedacht? Waar Maggie De Block in België roept “blijf in uw kot” is het misschien eens tijd voor gelijkaardige politici ginds om te zeggen “stop met kweken”?

Ban de arrogante klootzakken met geleasede diesel-SUV’s!
Het Vlaamse departement Omgeving heeft de gegevens van 2019 omtrent het Vlaamse autopark eindelijk bij elkaar kunnen sprokkelen en weet na hevige analyse te melden dat we verder aan het stijgen zijn qua Ecoscore. “Goed nieuws!”, denk je dan, maar bij nader inzien niet echt. Immers, tot grote verbazing blijkt de afname van CO2-uitstoot namelijk niet zo enorm veel meer in vergelijking met voorgaande jaren en ook het grote aantal nieuwe SUV’s is duidelijk geen goede evolutie. Dat neutrale journalisten zich wel eens vragen zouden kunnen stellen bij de hele berekening van deze Ecoscore komt duidelijk niet in de gedachten op, net zoals dat diesel nog steeds verketterd wordt ondanks dat er sinds dieselgate enorm veel (bewezen) verbeterde technologieën voor dieselwagens zijn verschenen. Waar verscheidene studies verder stellen dat men ook rekening moet houden met de levenscyclus van een auto wordt dit totaal niet in acht genomen hier bij de Ecoscore, maar vragen stellen bij een berekeningsmethode daar doen de mainstream media al lang niet meer aan, tenzij het hun uitkomt natuurlijk. Ten voordele van een elektrische auto kan je je trouwens ook vragen stellen waarom alle wagens eenzelfde coëfficiënt voor geluidsoverlast krijgen (elektrische wagens zijn effectief wel stiller!). En dit zijn dan nog maar de simpelste zaken… Bij HLN verbazen ze zich waarom leasingwagens nog steeds veelal diesels zijn terwijl ieder persoon met meer dan 2 hersencellen beseft dat veel leasingwagens veel kilometers doen en dus beter af zijn met diesels, én dat die ook nog eens minder CO2-uitstoot hebben dan benzinewagens. Aaaaah, daar hadden ze nog niet over nagedacht bij HLN? Het mag duidelijk zijn: de mainstream media blijven (soms subtiel, soms iets minder) pushen voor elektrische wagens, en zeker geen SUV’s. Heb je een diesel-SUV dan ben je voor de linkse goegemeente eigenlijk een arrogante klootzak die de planeet naar de kloten doet, en als dat een leasingwagen is dat is dat nog 2x erger want dan ben je nog asociaal tegenover al die mensen zonder firmawagen ook! Het is maar dat je het weet!

Neutrale Rechters zijn niet nodig in Europa
Geen woord is er over te vinden in de mainstream media maar Doorbraak wist deze week te melden dat de Bulgaar Yonko Grozev verkozen is als sectiehoofd en vicevoorzitter van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens kreeg eerder er al van langs vanwege een rapport dat meldde dat er duidelijke belangenconflicten waren tussen achttien activistische rechters van het Hooggerechtshof van Straatsburg en zeven ngo’s uit het netwerk rond Georges Soros. De beschuldigingen zijn nooit weerlegd, en nu is Yonko Grozev, die zijn hele carriëre als advocaat en activist doorgebracht heeft bij ngo’s in de omgeving van George Soros, ook weer benoemd als rechter van deontologie in zijn sectie wat wil zeggen dat hij per geval als enige mag beslissen of de interventies van ngo’s in zaken worden toegestaan of geweigerd. De reactie van het hoogste gerechtelijke instantie in Europa op beschuldigingen van belangenvermenging is dus iemand benoemen die duidelijk zich niets aantrekt van belangenvermenging? En geen énkele journalist die zich daar vragen bij stelt?

Wat is er zo wetenschappelijks aan de Klimaat “Wetenschap”?
Bijna dagelijks worden we overspoeld door artikelen die het einde van de wereld voorspellen vanwege de klimaatverandering alsook waarschuwingen dat we zo snel mogelijk onze CO2-uitstoot moeten verminderen om de opwarming van de Aarde te doen stagneren. Deze week is er echter een nieuw uitgebreid artikel verschenen op Climategate.nl waarin een duidelijke correlatie naar voren wordt geschoven tussen de opwarming van de Aarde en… de zon (alsook de aantasting van de ozonlaag vanwege Cfk’s) wat natuurlijk de hele CO2-hypothese onderuit haalt. Erger wordt het nog met dit artikel van Ferdinand Meeus, Doctor in de wetenschappen (chemie, fotofysica, fotochemie) en IPCC expert reviewer, die een klein zinnetje aanhaalt uit het technisch rapport TAR3 van het IPCC zelf: “The climate system is a coupled non-linear chaotic system, and therefore the long-term prediction of future climate states is not possible”. Simpel gezegd: alle klimaatmodellen mogen er dan wel mooi uitzien, ze zijn eigenlijk even geloofwaardig als een waarzegster op de kermis. En dit staat dus in een rapport van het IPCC zélf! Dat politici over de hele wereld beleidsmaatregelen nemen op basis van deze modellen is gewoon waanzin, en dat de mainstream media deze waanzin zonder ook maar een greintje scepsis overnemen is zo mogelijk nog erger. De (niet zo) groene industrie moet vooruit zeker?

Kritiek op Groene Industrie wordt niet geduld!
We hebben eerder al aangehaald dat de nieuwste documentaire van Michael Moore (Planet of the Humans) niet echt goed ontvangen werd in linkse kringen, en deze week heeft ook de VRT zijn steentje bijgedragen met een “fact check” waarin vooral details worden aangevallen en veelal gesproken wordt over hoe Moore en Gibbs verouderde informatie op het publiek loslaten. Dat de documentaire niet meer 100% in lijn is met huidige technologie is logisch, het duurt namelijk even eer je zoiets afkrijgt. Waar we ons echter vragen bij stellen is waarom men met geen woord rept over de achterliggende financiering van de zogenaamd “groene” technologie, of waarom er niets gezegd wordt omtrent dat biomassacentrales die niet enkel hout verbranden. Straffer nog, de VRT sprak met Bram Claeys (ODE) die stelt ““Het is pertinent onwaar dat je alleen met fossiele brandstoffen continu energie kan voorzien. Naast schakelbare gascentrales kan je ook het gebruik sturen, en ervoor zorgen dat bijvoorbeeld iedereen zijn wasmachine opzet of bedrijven gaan produceren wanneer er veel zon of wind is” Schakelbare gascentrales stoken nog steeds op gas en zijn dus niet “groen”, en in de winter als er weinig wind is en amper zon heb je dus nog steeds fossiele branstoffen (of kernenergie) nodig om continu energie te kunnen leveren voor bvb. verwarming. Dus wat is daar “pertinent onwaar” aan??? En last but not least willen we ook nog fijntjes opmerken dat het toch wel straf is dat Planet of the Humans (kritiek op de groene industrie) constant onder de loep ligt, terwijl Al Gore’s “An Inconvenient Truth” overal prijzen kreeg terwijl daar gewoon wetenschappelijke fouten in zitten die pas naar boven werden gehaald tijdens een rechtszaak in Groot-Brittannië. We hebben het al eerder gezegd: twee maten en twee gewichten…

Vlaamse liberalen willen minder Vlaanderen
In een interview met De Standaard meldt vicepremier Alexander De Croo dat de Coronacrisis aantoont dat we bepaalde zaken, zoals gezondheidspreventie, terug naar het federale niveau moeten brengen. De reden: de ziekenhuizen, die onder de federale bevoegdheid vallen, hebben immers nooit een capaciteitsprobleem gehad, terwijl de woonzorgcentra, die onder Vlaamse bevoegdheid vallen, veel zwaarder getroffen werden door het Coronavirus. Dat de ziekenhuizen niet overspoeld werden door patiënten omdat zowat heel België thuis “in zijn kot” zit is volgens De Croo dus te vergelijken met effectieve impact in woonzorgcentra waar oudjes dicht bij elkaar zitten als een perfect doelwit voor een virus eens het binnen geraakt. Kan een redenering nog krommer?