11 april 2021

DoodKonijn

Politiek Incorrect

Week van Waanzin (16)

De Groene politiek: minder voor meer!

Deze week werd het duidelijk wat de Groene politiek in België met zich meebrengt. Zo wist overheidsbedrijf BPost te melden dat ze zoveel werk hebben dat ze hun bedrijfsklanten een euro per pakje méér gaan factureren en dat de helft van de ontvangers van die pakjes deze niet meer thuis afgeleverd zullen krijgen maar deze moeten ophalen bij een postpunt… Reactie van Minister Petra De Sutter van Groen: of BPost die strategie aub kan herbekijken

Terwijl privébedrijven in de logistieke sector zich in de handen wrijven van de additionele winsten die gemaakt kunnen worden door de enorme stijging van handel via internet vanwege de Coronacrisis, vraagt onze overheid dus méér geld voor minder dienstverlening en de bevoegde minister vraagt dan beleefd of het toch niet anders kan. En indien niet, dan is het wat het is waarschijnlijk. De economie ligt zowat op zijn gat en datgene dat dan nog een beetje werkt moet ook vierkant gaan draaien blijkbaar. Dit terwijl onze Vivaldi-regering dan nog aanspoort om “onze middenstanders te steunen” en “lokaal te kopen”. Nogal moeilijk als onze overheid dit zélf tegenwerkt, niet?

Maar ach, het mag duidelijk zijn dat dit de algemene strategie is van Vivaldi: minder voor meer! Zie ook onze Groene minister van Energie, Tinne Van der Straeten, die de kernuitstap vergelijkt met de renovatie van een badkamer: “Het wordt eerst erger voor het beter wordt”, alsof de renovatie van 1 huis hetzelfde is als de energievoorziening van een héél land! Tegen 2025 moeten alle kerncentrales dicht waardoor 50% van onze energievoorziening weg is, en omdat we tegen dan niet genoeg windmolens en zonnepanelen kunnen installeren om dit op te vangen moeten er CO2-uitspuwende gascentrales komen. Die gascentrales zijn echter zelfs nog niet vergund dus je ziet van ver aankomen dat die er binnen 5 jaar nog niet gaan zijn. Antwoord van Meyrem Almaci hierop tijdens De Afspraak op Vrijdag: wat rond de pot draaien zonder effectief antwoord te geven op de gestelde vragen. De Groene Religie is duidelijk niet op realiteit, logica of wetenschap gebaseerd.

Ondertussen werd er ook nog vermeld dat we akkoorden hebben met buurlanden om elektriciteitscapaciteit van hen te kunnen kopen, maar ook daar lijkt men niet verder te kijken dan zijn neus lang is. Nederland wil van het gas af dus heeft zijn eigen problemen, Duitsland heeft bruinkoolcentrales om hun kernuitstap te ondersteunen dus op gebied van CO2-vermindering is dit een triestige grap, en ook in Frankrijk is men bezig met verminderen van kerncentrales en vervangt men deze dan door… steenkoolcentrales! En daar wordt dan ook nog bij gezegd dat men in de toekomst moet rekening houden met stroomonderbrekingen! Als onze buurlanden geen overschot hebben qua elektriciteit, hoe gaat België dan elektriciteit invoeren?

Er wordt eveneens volop ingezet op elektrische auto’s en installatie van duizenden laadpalen dus je ziet van ver aankomen dat onze nood voor elektriciteit enkel nog zal stijgen ten opzichte van nu. Ondertussen verkondigt de Vivaldi-regering dat ze de prijzen van elektriciteit niet wil laten stijgen vanwege de sluiting van de kerncentrales maar dat gaat rechtstreeks in tegen de wetten van Vraag & Aanbod: kleiner aanbod resulteert in hogere prijs. Dus hoe wil de regering dit oplossen? Wel, dat is simpel: bij een black-out moet je niet betalen voor elektriciteit dus als de prijzen stijgen maar we zitten tijdens de winter enige tijd zonder elektriciteit is onze jaarfactuur toch niet gestegen? Minder dienstverlening voor meer geld, net zoals bij BPost! Duidelijk!