Theo Maassen: Van Kwaad tot Erger

In een tijd van oorlog, conflicten en botsende culturen wordt de theatrale comedystijl van Theo Maassen gedreven door verontwaardiging en cynische observaties