Salariswagens: De Fantasie van de Mythische 4 Miljard

Salariswagens: De Fantasie van de Mythische 4 Miljard

Al sinds minstens 2016 zit Groen zich druk te maken over de zogenaamde “subsidiëring” van salariswagens, en in de aanloop naar de laatste verkiezingen werd dit een heet hangijzer dat de partij serieus parten heeft gespeeld en mogelijk zelfs de minder dan verwachte resultaten opleverde. Dat weerhoudt ze echter niet om prettig verder te doen op de ingeslagen weg, en de massa te blijven proberen wijs te maken dat salariswagens “van de duivel” zijn, Meyrem Almaci voerde het nog maar eens aan tijdens de campagne voor haar herverkiezing als voorzitster van de partij. Groene religie? Je zou het bijna gaan geloven!

Salariswagens zouden voor niet minder dan 4 miljard “gesubsidieerd” worden! Dat is veel geld dat naar een “klein” deel van de bevolking gaat, en daar kan men veel andere dingen mee doen! Maar klopt dat wel?

Subsidies versus Belastingen
Het eerste punt is natuurlijk dat men hier al een serieuze kemel slaat qua terminologie. Er wordt consequent gesproken over “subsidies” terwijl men het eigenlijk moeten hebben over “gederfde inkomsten”. Een subsidie is een premie (of korting) die de overheid geeft om bepaalde zaken qua consumentengedrag te promoten, terwijl belastingen gewoon geïnd worden zodat de overheid geld krijgt van de bevolking en als men bepaalde zaken minder belast, krijgt men daar natuurlijk minder inkomsten van. En toch blijven milieubewegingen en partijen zoals Groen spreken over “subsidies”.

Is dit een gebrek aan kennis van de Nederlandse taal, of is het opzettelijk verkeerd woordgebruik om zo makkelijker mensen te hersenspoelen? Ons lijkt het tweede het geval te zijn, want de boodschap dat subsidies – die wij allemaal betalen via onze belastingen – voor enkelen moeten stopgezet worden voor “het grotere goed” is natuurlijk makkelijker te verkopen dan te zeggen dat je meer en extra belastingen wil invoeren.

Nog even meegeven ter vergelijking: als men ervan uitgaat dat salariswagens “gesubsidieerd” worden omdat ze op een andere manier belast worden dan de gewone personenbelasting, dan kan je evengoed zeggen dat de loonschalen van de personenbelasting een subsidie zijn. Of de verschillende BTW percentages. Waarom dan niet gewoon zeggen dat we vanaf morgen alles aan bvb 21% gaan belasten? Of wat dacht je van de hoogste loonschaal in België die 50% is. Hmm… het zou alvast de belastingadministratie vergemakkelijk dus daar kunnen we ook alweer op besparen! Of de gemiddelde man in de straat daar zo blij mee gaat zijn is natuurlijk een andere vraag.

Waar komt de 4 miljard vandaan?
Naast de (opzettelijk) verkeerde terminologie is er dan die 4 miljard die een eerste keer terug te voeren is naar een studie van Copenhagen Economics die voor de EU een studie deed in 2009 waaruit bleek dat de Belgische overheid 4 miljard belastingen misliep vanwege onze salariswagens. Copenhagen Economics ging echter uit van de hoogste belastingschijf in België (68% gebaseerd op personenbelasting + RSZ-bijdragen) alsook het forfaitair Voordeel Alle Aard dat enkel rekening hield met het aantal kilometers van/naar het werk, welteverstaan 5000 of meer dan 7500km per jaar. Dit systeem is echter sinds de regering Di Rupo in 2012 op de schop gegooid om plaats te maken voor een systeem dat gelinkt is aan de cataloguswaarde van de auto alsook de CO2-uitstoot. Het gevolg hiervan was een verdubbeling tot verdriedubbeling van het betaalde Voordeel Alle Aard door de werknemer, en die studie van Copenhagen Economics mag dus versnipperd worden vanwege niet meer relevant.

Hier komt de OESO!
Een andere studie die Groen regelmatig aanhaalt om de salariswagen te verketteren is een van de OESO uit 2014, toen het systeem Di Rupo dus al ingevoerd was. Hier spreekt men niet meer over 4 miljard gederfde inkomsten, maar meer over de impact van salariswagens op mobiliteit en milieu. Ook deze studie bevat echter nogal wat foute opvattingen en conclusies die je op zijn minst “merkwaardig” mag noemen.

Vooreerst zegt de OESO dat mensen met een salariswagen meer kilometers rijden dan mensen met privéwagens. Deze conclusie is echter gebaseerd op verscheidene zaken die men allemaal op 1 hoop gooit zonder verder te kijken dan de neus lang is.

Zo gebruikt men een voorbeeld uit Groot-Brittannië waar men in de jaren ’90 extra belastingvoordeel kreeg als men bepaalde afstanden behaalde per jaar. Hoe meer kilometers je reed, hoe meer belastingvoordeel je deed. Is het dan logisch dat mensen met salariswagens meer kilometers gaan rijden? Natuurlijk! Dit systeem is echter nooit van toepassing geweest in België en ook in het Verenigd Koninkrijk ondertussen afgeschaft. Doet dus niet meer ter zake (en is voor België nooit van belang geweest).

Dat mensen met salariswagens meer kilometers afleggen dan anderen is ergens ook logisch. Immers, de meesten gebruiken de wagen niet enkel om naar het werk en terug te rijden, maar eveneens voor o.a. klantbezoeken. Het totaal aantal afgelegde kilometers zal dus sowieso hoger liggen, maar afschaffing van salariswagens zal dat aantal afgelegde kilometers niet plots doen dalen. Reken daarbij dat bij voorbeeld in Nederland woon-werkverkeer gezien wordt als “werk gerelateerd” terwijl dat in België gezien wordt als “privé” en dan weet je ook hoe men erbij komt dat in België meer privé gereden wordt met salariswagens dan in Nederland… duh!

Finaal komt de OESO ook nog eens af met het argument dat in België vooral veel dieselwagens gebruikt worden als salariswagen wat slechter is voor het klimaat. Hoe men hierbij komt is echter opmerkelijk te noemen: waar zowat iedereen in de hele wereld kijkt naar de CO2-uitstoot per gereden kilometer, bekijkt de OESO in dit rapport naar de CO2-uitstoot per liter! Dat een diesel merkbaar minder verbruikt dan een benzine en dus een lagere CO2-uitstoot per gereden kilometer heeft wordt totaal niet in rekening genomen. Opzettelijk foutieve representatie van gegevens of gewoon domheid? Wie zal het zeggen?

Het Planbureau anno 2016
Groen haalt eveneens regelmatig een studie aan van het Centraal Planbureau. Inderdaad, dat Planbureau dat meer recent hier al een schitterend staaltje van stupiditeit heeft laten zien. In 2016 waren ze duidelijk niet slimmer dan tegenwoordig.

Zo meldde men dat mensen met salariswagens 16% meer pendelen met de auto dan mensen zonder salariswagen. Zeer scherp opgemerkt, als je weet dat met openbaar vervoer je bijna altijd langer en minder comfortabel onderweg bent dan met de wagen is de keuze toch snel gemaakt, niet?

Het Planbureau meldt net als de OESO dat mensen met salariswagens meer kilometers doen dan mensen met privéwagens maar wederom kunnen we zeggen dat pendelen gezien wordt als “privé” dus de effectief werk gerelateerde kilometers (pendelen niet inbegrepen) komen gewoon bovenop de gewone kilometers die andere mensen doen. Logisch dat een firmawagen dus meer kilometers aflegt dan een privéwagen, daar moet je geen studie voor doen!

Finaal puntje dat het Planbureau ook nog aanhaalt is dat salariswagens meestal duurdere auto’s zijn dan wat mensen anders zouden kopen. Wat het “probleem” hiervan zou zijn snappen we niet goed, en de gemiddelde werknemer krijgt van zijn firma geen Porsche Cayenne, BMX X5 of Rolls Royce die tonnen aan CO2 uitstoten. Dat een werknemer bvb een Mercedes A-klasse neemt in plaats van een Peugeot 208, so what? Wat probeert men hiermee te bewijzen? Dat de ambtenaren bij het Planbureau jaloers zijn en liever iedereen in een derdehandse Opel Corsa zien rijden? Je zou het bijna gaan denken…

Febiac aan het woord
Dat niet enkel werknemers het constante gezeik omtrent salariswagens beu zijn, is duidelijk aan de reactie van de automobielfederatie FEBIAC die eerder al een persmededeling deden waarin ze ook de constante aanvallen op onze salariswagens vanuit Europa counteren. Een samenvatting:
– Indien salariswagens afgeschaft zouden worden, zou slechts 20% daarvan een andere manier zoeken om naar het werk te geraken, de impact op files van afschaffing salariswagens is dus minimaal
– Nieuw ingeschreven leasingwagens stoten gemiddeld 10% minder CO2 uit dan privéwagens. Salariswagens zijn dus béter qua uitstoot dan privéwagens
– De gemiddelde leasewagen is de helft jonger dan het parkgemiddelde, salariswagens zorgen dus voor een constante verjonging en verbetering van het wagenpark
– “De uitstoot van fijn stof door moderne dieselwagens is zo sterk gedaald dat de grens van het meetbare is bereikt”, jongere diesel salariswagens helpen dus de uitstoot van fijn stof te verminderen terwijl sommige partijen dieselauto’s in hun geheel zo snel mogelijk weg willen hebben uit de steden
– In vergelijking met onze buurlanden is België met alle aangepaste maatregelen na Nederland reeds het meest belaste land qua salariswagens. Hoezo gesubsidieerd?
– In Nederland, dat als enige zwaarder belast is dan België op bedrijfswagens, worden er minder auto’s verkocht dan in België ondanks anderhalf keer meer inwoners. Dit wil dus ook zeggen een heel pak minder inkomsten voor de overheid op gebied van BTW, BIV, jaarlijkse taksen, etc. alsook een ouder (en meer vervuilend) wagenpark

Hoezo Gesubsidieerd?
We kunnen zowat eindeloos doorgaan over hoe de salariswagen meer belast gaat worden door verstrengde emissienormen die een hoger aandeel gaan hebben in de berekening van het stijgende Voordeel Alle Aard, hoe onjuist het is om het Voordeel Alle Aard te vergelijken met normale personenbelasting aangezien je dan evengoed zou kunnen stellen dat iedereen aan hetzelfde (hoogste) tarief belast moet worden omdat er anders een “delving aan inkomsten” is, en dat de aftrekbaarheid van benzine/diesel voor bedrijven in België slechts 75% is, maar de conclusies zijn duidelijk: salariswagens zijn niet gesubsidieerd, niet voor de werknemer en eveneens niet voor de werkgever. Verder hebben ze een positief effect voor milieu door snellere invoering van nieuwe technologie, en ook op economisch vlak helpen ze door omzet en werkgelegenheid te genereren alsook overheidsinkomsten via allerlei belastingen. Maar dat willen sommige mensen natuurlijk niet horen…

Geef een reactie