Het Federaal Planbureau doet zijn duit in het zakje

Een kilometerheffing levert blijkbaar “welvaartswinst” op, maar voor wie is niet echt duidelijk

237 Pageviews

De auto is al lang een van de geliefdste melkkoeien van onze overheid en het zal er duidelijk niet snel op beteren. Voor de laatste verkiezingen had de NV-A dan wel het idee van rekeningrijden van tafel gehaald, maar dat wil niet zeggen dat het dood en begraven is. Immers, CD&V heeft dit weer naar boven gehaald bij de Vlaamse regeringsonderhandelingen en laatst kwam het Federaal Planbureau naar buiten met een studie die aangeeft dat een kilometerheffing 2,3 miljard “welvaartswinst” per jaar kan opleveren. Geen kat die snapt wat “welvaartswinst” wil zeggen (het staat ook niet in de Van Dale), maar het klinkt in ieder geval minder negatief dan “additionele belasting”, ook al hebben verscheidene partijen in het verleden altijd gezegd dat een eventuele kilometerheffing budgetneutraal zou moeten zijn.

Hoe men deze studie heeft opgezet is niet duidelijk, dat er nogal wat “vergeten” wordt zoveel te meer. Zo spreekt men van de “vlakke taks” op wagens die de werkelijke gebruikskosten niet weerspiegelt. De accijnzen op benzine en diesel (die reeds een verdoken kilometerheffing zijn) worden dus duidelijk niet meegerekend wat al snel de vraag doet rijzen wat men nu probeert aan te tonen.

Dat we allen in de file staan kost onze maatschappij volgens het Planbureau 1,3 miljard euro per jaar en een kilometerheffing invoeren waarbij je meer betaalt als je tijdens de piekuren rond bvb Antwerpen of Brussel rijdt (beter gezegd: stilstaat) gaat dit blijkbaar oplossen. Lijkt me eerlijk gezegd nogal ongeloofwaardig want veel van de mensen die ’s ochtends en ’s avonds op de Ring rond Brussel of Antwerpen rijden zijn forenzen die op min of meer eenzelfde uur op kantoor moeten zijn voor hun werk en bedrijven lijken niet van plan om massaal de werkuren plots te gaan veranderen. Erg praktisch lijkt dat trouwens ook niet echt te zijn, wat is immers het nut van bij voorbeeld een werkdag van 3u ‘nachts tot 11u ’s ochtends terwijl uw klant werkt van 12u ’s middags tot 20u ’s avonds? Daarnaast heb je natuurlijk al het vrachtverkeer dat ook op onze wegen stilstaat maar die hebben reeds een kilometerheffing. Wat heeft dat opgebracht op gebied van verminderde files? Inderdaad, niets. Hoe komt het Planbureau dan tot de conclusie dat een kilometerheffing zorgt voor minder files en dus 1.3 miljard bespaart? Geen idee, dat wordt nergens vermeld.

Het Planbureau geeft ook aan dat “hoge subsidies voor het openbaar vervoer en fiscale voordelen voor bedrijfswagens” verplaatsingen stimuleren wat neerkomt op een kost van 900 miljoen die we dankzij een slimme kilometerheffing kunnen wegwerken. Wederom kan je de vraag stellen waar men deze cijfers vandaan haalt. Als je weet dat de NMBS alleen al 3 miljard subsidie krijgt per jaar lijkt die 900 miljoen een ongelooflijke onderschatting van de overheidssubsidies aan openbaar vervoer. Doe die echter weg en laat de NMBS de werkelijke kosten doorrekenen aan hun passagiers en je zal al snel merken dat het aantal treinpassagiers gigantisch zal zakken, en niet enkel tijdens de spits. Dus waar zou die 900 miljoen “welvaartswinst” vandaan moeten komen? Dat al die mensen die nu per trein rijden massaal in hun auto stappen en we nog meer files krijgen waardoor er meer inkomsten zijn van die kilometerheffing? Maar dat is nu net tegenstrijdig met de gedachte dat men probeert minder files te krijgen door zo’n kilometerheffing.

Wat deze studie vooral duidelijk lijkt te maken is dat de overheid door het invoeren van de suggesties van het Planbureau kort door de bocht er wel serieus op vooruit kan gaan op financieel vlak. Enorm minder uitgaven aan subsidies, en véél hogere inkomsten vanuit een kilometerheffing die meer opbrengt hoe meer en langer mensen in het spitsverkeer stilstaan. Schitterend! Dit zorgt voor een positieve balans op de begroting! Klinkt goed, maar de economische schade die dat met zich meebrengt – om te beginnen gaat het personeelsbestand bij alle openbaar vervoer serieus mogen inkrimpen met gigantisch verhoogde werkloosheidscijfers tot gevolg – vergeten we maar even voor het gemak.