18 oktober 2021

DoodKonijn

Politiek Incorrect

Brussel: de Groene Gekte is Geland!

Ecolo en Groen tonen in Brussel dat "sociaal" niet in hun programma staat, en heel België zal de effecten merken

Op de dag dat organisaties Youth for Climate, Grootouders voor het Klimaat, Extinction Rebellion, Workers for Climate, Teachers for Climate, Groen en PVDA met zijn allen och arme zeshonderd man bij elkaar wisten te brengen voor de zoveelste klimaatmars presenteerde de Brusselse regering (PS/sp.a, Ecolo/Groen, Défi en OpenVLD) haar net goedgekeurde Klimaatplan, een plan dat in verscheidene media slechts marginaal aan bod kwam, ondanks mogelijk gigantische implicaties voor héél België.

Naast een verbod op stookolieketels tegen 2025, herziening van gasinstallaties vanaf 2030, een “slimme kilometerheffing” voor ALLE auto’s (dus ook pendelaars vanuit Vlaanderen en bovenop de gewone taksen voor auto’s – een flagrante belastingverhoging voor zowat iedereen dus) en een mogelijk verbod voor “de meest vervuilende” motoren vanaf 2022 is het sterkste staaltje Groen denken toch wel dat vanaf 2030 alle dieselwagens uit Brussel verbannen zullen worden, en vanaf 2035 mogen ook geen wagens op benzine of LPG het hoofdstedelijk gewest meer binnen.

Automobielfederatie FEBIAC laat weten dat ze ongerust zijn omtrent dit plan, maar verder lijken er slechts weinig mensen wakker van te liggen. De gevolgen zijn nochtans niet te onderschatten.

Laat maar komen, die elektrische wagen!
Naast het feit dat er in Brussel absoluut onvoldoende infrastructuur is om elektrische wagens van de nodige energie te voorzien, treft deze maatregel niet enkel de Brusselaars. De duizenden pendelaars die elke dag naar hun werk in Brussel rijden gaan kunnen kiezen tussen opeengepakt als sardientjes met duurder en krakkemikkig openbaar vervoer te reizen, of een elektrische auto aan te schaffen die in de winter slechts een veel beperkter rijbereik heeft, spontaan in brand kan schieten en dan enkel in een container water geblust kan worden, of na een 7-tal jaar er gewoon mee ophoudt.

Het verbod op verbrandingsmotoren tegen respectievelijk 2030 en 2035 zal de restwaarde van auto’s ook al geen goed doen. Koop je de komende jaren een benzine of diesel, hou er dan maar rekening mee dat je die tegen 2030 (diesel) of 2035 (benzine) slechts voor een habbekrats van de hand kan doen aan een handelaar die ze naar het buitenland transporteert waar deze nog een lang en gelukkig leven zal hebben want buiten Europa ligt men niet zo wakker van CO2-uitstoot. In Brussel (en als Groen in de Federale regering geraakt mag je gelijkaardige toestanden in héél België verwachten) kom je er echter niet meer mee binnen, ondanks dat de nieuwste diesels de lucht kunnen zuiveren en minder CO2 uitstoten dan benzinewagens.

Dat een verbod op dit soort wagens eveneens een impact heeft op de duizenden tankstations (en gerelateerde werkgelegenheid) is duidelijk ook niet belangrijk, en het is maar de vraag of het openbaar vervoer in Brussel tegen 2030 volledig op waterstof en/of elektriciteit zal werken. Immers, het is nogal hypocriet om diesels te verbieden tegen 2030 terwijl het openbaar vervoer gebruik blijft maken van stinkende bussen met verouderde motoren, niet? Hoe bedrijven goederen geleverd gaan krijgen is ook maar de vraag, want de elektrische vrachtwagen is ook nog niet voor morgen.

Het verbod op verbrandingsmotoren heeft echter ook nog andere gevolgen buiten een directe waardevermindering van het huidige wagenpark. Al die elektrische wagens moeten ook opgeladen worden en dat heeft zijn gevolgen voor het elektriciteitsnetwerk in België.

Afschakelplan, here we come?
Met een exponentieel gebruik van elektrische wagens gaat ook de nood aan elektriciteit stijgen terwijl we met ons huidige gebruik al in de problemen komen. Sinds 2017 is er een afschakelplan van kracht waarbij bepaalde gebieden in België uitgeschakeld kunnen worden indien er niet genoeg elektriciteit voorradig is. Met een nog grotere vraag naar elektriciteit gaat de kans op een effectieve “blackout” enkel maar groter worden.

Buiten NV-A en Vlaams Belang willen alle partijen in België ook nog eens doorgaan met een volledige kernuitstap tegen 2025. Op moment van schrijven rapporteert het Nucleair Forum dat net geen 60% van onze elektriciteit opgewerkt wordt door onze kerncentrales terwijl wind en zonne-energie op dit moment goed zijn voor nog geen 5%. Zie je het al komen? Verhoogde vraag naar elektriciteit vanwege massale omschakeling naar elektrische auto’s, en een aanbod dat met bijna 60% gedaald is.

Mensen die bij een strenge winter in het donker en de kou zitten als waren ze holbewoners? Het zou zo maar kunnen in België! En voordat je zegt dat mensen die verwarmen op gas tenminste zich nog zullen kunnen verwarmen: een gasboiler heeft ook elektriciteit nodig om te kunnen werken. Dan maar snel een houtkachel aanschaffen? Die blijken ook niet zo goed voor het milieu te zijn dus daar kan je ook overheidsmaatregelen op verwachten. Oeps…

Elektriciteitsprijzen gaan door het dak!
Buiten NV-A en Vlaams Belang zeggen de politici natuurlijk dat we daar niet zoveel schrik voor moeten hebben, want zolang er niet genoeg windmolens en zonnepanelen zijn wil men het wegvallen van kernenergie opvangen door het verbeteren en rendabeler maken van bestaande gascentrales (= hogere CO2-uitstoot, hallo klimaat?). Dit wordt natuurlijk gesubsidieerd door de overheid, zijnde ons aller portemonnee. Daarnaast kunnen we ook altijd nog energie importeren, maar dat heeft natuurlijk ook zijn prijs, en zeker nu Nederland gaat stoppen met gas en zelf massaal over wil gaan op “hernieuwbare bronnen” zoals wind- en zonne-energie, maar ook biomassa centrales waarvoor massaal bossen in o.a. Canada gerooid worden. Zeer milieuvriendelijk en kostefficiënt allemaal blijkbaar… al is daar nogal wat discussie over.

Iedereen die een beetje kennis heeft van economie weet dat wanneer het aanbod van iets zakt en de vraag stijgt, de prijzen voor die goederen eveneens stijgen. Reken er dus maar op dat met het verdwijnen van kerncentrales (= lager aanbod) en massale overschakeling naar elektrische wagens (= nog hogere vraag dan vandaag), de prijzen voor elektriciteit de pan uit gaan stijgen. Maar hernieuwbare energie was toch goedkoper dan kernenergie? Die prijsstijgingen zullen wel meevallen denk je dan… maar dan denk je niet ver genoeg, want voor wie is die hernieuwbare energie goedkoper? En waarom?

De Slimme Meter brengt soelaas!
Het huidige systeem met de terugdraaiende meter is interessant voor de particulier die zonnepanelen op zijn dak heeft liggen. Wanneer de zon schijnt wordt er energie opgewekt en draait je meter terug, wanneer je energie verbruikt draait je meter weer normaal. Je bouwt dus als het ware “krediet” op dat je wanneer nodig kan gebruiken, en voor het gebruik van het elektriciteitsnetwerk betaal je het zogenaamde prosumententarief.

Dit systeem ligt echter op de schop en binnen dit en 15 jaar zal iedereen met een slimme meter uitgerust zijn waarbij je voor je verbruik de normale prijs voor elektriciteit zal betalen, en voor wat je opwekt krijg je dan een habbekrats aan geld terug van de elektriciteitsmaatschappijen. Het idee hierachter is dat je zelf moet verbruiken wat je opwekt.

Met slimme toestellen kan je deze programmeren zodat ze gebruikt worden op momenten dat er ook elektriciteit opgewekt wordt door je zonnepanelen. Klinkt goed, maar als je op je werk zit kan je wel je wasmachine geprogrammeerd hebben om overdag te wassen, maar er is niemand om die was in de droogkast te steken. Er is niemand thuis om te stofzuigen (tenzij je een robot hebt, maar dan moet je huis daar weer geschikt voor zijn dus dat argument gaat ook weer niet op voor heel wat mensen) of te strijken, en je koelkast moet daarnaast ook nog steeds heel de dag van elektriciteit voorzien worden, dus daar heb je ook geen “besparing”. Je elektrische auto dan misschien? Die staat ook bij je werk dus die kan je evengoed niet overdag thuis opladen.

Je ziet het al van ver komen: al die mooie praatjes gaan voor het grootste deel niet op voor Jan met de pet die vooral ’s avonds zijn elektriciteit zal blijven nodig hebben.

Mensen zonder zonnepanelen betalen altijd de volle pot, een volle pot die zal gaan stijgen vanwege die eerder vermelde grotere vraag naar elektriciteit (elektrische auto’s die opgeladen moeten worden) en een kleiner (of gelijk) aanbod. Mensen mét zonnepanelen gaan op zonnige dagen elektriciteit opwekken maar die voor het grootste deel niet zelf kunnen gebruiken (tenzij ze investeren in een batterij, maar ook dat is financieel nog niet echt rendabel – en het is maar de vraag of dat ooit het geval wordt) waardoor je op zulke momenten een overaanbod zal krijgen en energiebedrijven die elektriciteit “bijna gratis” gaan krijgen.

Die elektriciteit kunnen ze dan aan dumpprijzen verkopen aan bedrijven zonder daar zelf iets voor te hoeven doen want het is vooral op de kap van gesubsidieerde windmolens en privaat aangekochte zonnepanelen dat zij winst gaan maken. En als er geen wind of zon is? Dan importeren we energie uit het buitenland en rekenen we dat nog méér door aan de gewone burger, of we sluiten hem gewoon af en laten hem in het donker en de kou achter. Een absolute win-win… voor de overheid (meer accijnzen op duurdere elektriciteit ’s avonds & in de winter), industrie (goedkopere energie overdag & in de zomer) & energiesector (hogere winstmarges vanwege bijna gratis elektriciteit), niet voor de gewone burger!

De Groene Golf van Brussel
Zoals hierboven aangetoond zorgt de Ecolo/Groen-geïnspireerde beslissing van de Brusselse regering om verbrandingsmotoren te verbannen voor een rimpeleffect dat zich op heel België zal voltrekken en gecombineerd met andere overheidsmaatregelen de kosten voor de modale man in de straat gigantisch kan doen oplopen terwijl de overheid en de industrie er de vruchten van plukken.

Zal Vlaanderen dit zomaar accepteren? Is er een fout onze redenering die we over het hoofd zien, of zijn onze politici echt zo dom dat ze de impact van alle verschillende maatregelen gecombineerd over het hoofd zien? Of weten ze dit allemaal maar al te goed en kan het hen niet schelen aangezien we toch “zo goed voor het klimaat” bezig zijn?