12 Mythes die de Massamedia je graag doen geloven

Klimaathysterie verkoopt, maar wetenschappelijk bewijs toont aan dat men een loopje neemt met de waarheid

354 Pageviews

Er gaat bijna geen week voorbij of er is wel een of ander onheilsvoorspelling in de media, zo ook eerder deze week toen The Lancet, een geneeskundig tijdschrift, meldde dat zonder rigoureuze actie we binnen 70 jaar in een wereld zullen zitten die 4 graden warmer is wat “de gezondheid van een hele generatie zal bepalen”. Zo gaan ze verder en stellen dat “een kind dat vandaag wordt geboren, zal later in het leven ook in toenemende mate blootgesteld worden aan overstromingen, droogte en natuurbranden” alsook “Frequentere en langere hittegolven zullen impact hebben op de prestaties van werknemers”.

Je kan je natuurlijk vragen stellen bij wat een medisch tijdschrift te melden heeft over feiten in verband met klimaatverandering, maar geen enkel van de media die een kritisch oog slaan op de uitspraken van The Lancet. Dat men uitgaat van de maximale opwarming die het IPCC voorspelt tegen 2100 (dus 10 jaar later dan wat The Lancet meldt) doet geen enkel vraagteken oprijzen, gewoon plaatsen en verder niet nadenken. Mensen smullen van onheilsberichten!

Niet iedereen laat het hierbij echter liggen, zo heeft Joseph D’Aleo, directeur bij The Weather Channel en befaamd meteoroloog, onderzoek gedaan naar nogal wat veelgebruikte claims die in de media passeren om aan te tonen hoe erg het gesteld is met het klimaat. En wat blijkt? Dat valt allemaal nogal mee!

Je kan alle onderzoeken alsook de namen van de respectievelijke onderzoekers hier terugvinden, maar om je niet compleet dood te vervelen geef ik hieronder een “samenvatting” van veelgebruikte foutieve statements:

Hittegolven nemen in een alarmerend tempo toe en hitte doodt
Realiteit: Sinds de jaren ’30 zijn hittegolven in de VS alsook wereldwijd gedaald. Daarnaast wordt ook nog gemeld dat terwijl elke minste hittegolf uitgebreid in de media komt als “bewijs” van globale opwarming, men veel minder aandacht schenkt aan overdreven koude temperaturen. Dit terwijl door wereldwijde koude 20 maal meer mensen overlijden dan door warmte… Daarnaast kunnen we zelf ook nog melden dat bij voorbeeld het Nederlandse KNMI alle gemeten temperaturen van voor 1950 in 2016 naar beneden heeft aangepast. Zo is het natuurlijk niet moeilijk om nieuwe warmterecords te halen!

Wereldwijde opwarming veroorzaakt meer orkanen en sterkere orkanen
Realiteit: Sinds 1900 is de orkaanactiviteit lichtjes gedaald. Dus ondanks stijging van CO2 krijgen we eenzelfde of minder orkanen, en daar komt dan ook nog bij dat sinds 1960 we met o.a. satellieten méér en kleinere orkanen op zee kunnen spotten. Dus ALS er al een verandering is, dan eerder dat het aantal vermindert…

De opwarming van de aarde veroorzaakt meer en sterkere tornado’s
Realiteit: Het aantal sterke tornado’s is de afgelopen halve eeuw afgenomen

De opwarming van de aarde verhoogt de omvang en de frequentie van droogtes en overstromingen
Realiteit: Het NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration – de instantie die zich in de VS bezighoudt met meteorologie en oceanografie) stelde vast dat er geen aanwijzingen zijn dat overstromingen en droogtes toenemen als gevolg van klimaatverandering, van tijd tot tijd zijn er op bepaalde plaatsen wat veranderingen maar die omstandigheden normaliseren terug en zijn altijd toe te schrijven aan variatie van het weer als gevolg van een samenloop van natuurlijke factoren.

Global Warming heeft de Amerikaanse bosbranden vergroot
Realiteit: Wederom iets dat al meermaals gerapporteerd is maar National Interagency Fire Centre laat zelf weten dat het aantal bosbranden al jarenlang aan het afnemen is. Dat de berokkende schade hoger is, ligt vooral aan het feit dat sinds 1930 er een enorme bevolkingsgroei is naast een verslechterend bosbeheer. Daarnaast is er in 2015 het grootste aantal hectare ooit verbrand maar dit kwam door elektriciteitsproblemen die vonken afschoten en daarmee dus branden veroorzaakten. Niets met global warming te maken!

Door de opwarming van de aarde verdwijnt sneeuw
Realiteit: Zoals dit jaar nog gerapporteerd door o.a. AD.nl zou de algemene opwarming van het klimaat zorgen voor het verdwijnen van sneeuw maar de werkelijke metingen tonen echter aan dat sinds 1960 de sneeuw toeneemt in de herfst en winter op het noordelijk halfrond en Noord-Amerika met veel records tot gevolg.

De opwarming van de aarde leidt tot een stijgende zeespiegel, zoals zowel op peilschalen als satellietmetingen is te zien
Realiteit: het tempo van stijgende zeespiegel is de laatste 100 jaar met 40% gedaald (dus ondanks stijgende CO2-niveaus!). De modellen van het IPCC suggereren dat het zeeniveau door de globale opwarming sneller gaan stijgen, maar de effectieve metingen tonen dit dus totaal niet aan, eerder het omgekeerde. Daar waar men wél een versnelling ziet in stijging van het zeeniveau is dit aantoonbaar waar land aan het zinken is zoals in het Tidewater-gebied van Virginia en de Mississippi Delta-regio

IJsafname op de Noordpool, Antarctica en Groenland versnelt als gevolg van de opwarming van de aarde
Realiteit: Altijd leuk om te melden natuurlijk dat recordwaarden gebroken gaan worden, maar effectieve metingen tonen echter aan dat de Groenlandse ijskap is gegroeid na een abnormaal warme 2012. Arctische temperatuurrecords laten zien dat de jaren 1920 en 1930 warmer waren dan de jaren 2000. Officiële historische schommelingen van Arctisch zee-ijs beginnen met de eerste satellietbeelden in 1979. Dat valt toevallig samen met het einde van de recente wereldwijde koudeperiode 1945-1977 en de resulterende maximale omvang van Arctisch zee-ijs. Tijdens de warme periode van 1978 tot voor kort is de hoeveelheid zeeijs afgenomen, maar de afgelopen jaren weer toegenomen.

Mondiale opwarming is verantwoordelijk voor de recordwarmte in juli in Alaska
Realiteit: Onder andere HLN linkte de warmterecords in Alaska dit jaar aan de klimaatopwarming maar eigenlijk zijn de temperaturen in dit gebied afhankelijk van natuurlijke variabiliteit in de Noordelijke Stille Oceaan, die het klimaatregime in stroomafwaartse landgebieden beheerst. Hier is dus niets onnatuurlijks aan de gang, en dit heeft dus totaal niets te maken met klimaatverandering.

Stijgende CO2-concentraties in de atmosfeer veroorzaken verzuring van de oceaan, wat het leven in de zee catastrofaal schaadt
Realiteit: Ondanks gerapporteerd door onder andere The Guardian tonnen talloze wetenschappelijke studies aan dat verzuring van de oceanen geen tot zelfs een positieve impact hebben op het leven in de oceanen. Daarnaast blijkt dat de daling van zuurtegraad in de oceanen veel lager ligt dan het IPCC tot op heden voorspeld heeft

Koolstofvervuiling is een gezondheidsrisico
Realiteit: Wij ademen CO2 uit en die CO2 wordt gebruikt door alle planten op aarde om te kunnen groeien. Milieuactivisten gebruiken opzettelijk de term “koolstofvervuiling” om de milieueffecten van CO2-uitstoot te verwarren met uitstoot van verbrandingsproducten

CO2-geïnduceerde klimaatverandering bedreigt de wereldwijde voedselproductie en schaadt natuurlijke ecosystemen
Realiteit: De vitaliteit van de mondiale vegetatie is nu beter dan de laatste 100 jaar en door de verbeteringen in de landbouw zijn de opbrengsten van bijna alle belangrijke voedselgewassen al tientallen jaren gestegen

Zoals je kan zien (je kan op elke “Realiteit”-link klikken voor uitgebreide documentatie) tonen effectieve metingen en extrapolaties daarvan aan dat de doemscenario’s die maar al te vaak in de media voorgeschoteld worden niet in lijn zijn met de realiteit. Maar dat zal niet zo goed verkopen zeker?

Geef een reactie