NuOpNetflixBE

The Words

Als hij een briljante ongepubliceerde roman vindt, beweert een schrijver dat het zijn werk is, en zet gebeurtenissen in gang die hem voor een ethisch dilemma plaatsen

NuOpNetflixBE

Tramps

Danny en Ellie kennen elkaar niet maar raken beiden om een andere reden betrokken bij een kofferverwisseling. Als de deal mislukt, volgen gebeurtenissen elkaar snel op